Wynagrodzenie naszego biura każdorazowo ustalane jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami danej sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest wg stawki dziennej lub ryczałtowej (do uzgodnienia podczas rozmowy).

Działania operacyjne podejmujemy po podpisaniu umowy na świadczenie usług detektywistycznych oraz po otrzymaniu zaliczki w wysokości 50% ustalonej ceny.

Zakres usług: