Wywiad Gospodarczy

W dzisiejszych czasach, w czasach pogoni za sukcesem i pieniądzem, informacja przestała być już zwyczajną treścią, w świecie biznesowo-finansowym stała się potężnym narzędziem, środkiem wymiennym, a nawet bronią; dobra informacja to dziś bardzo cenny towar deficytowy, dlatego wiele firm, czy osób posuwa się do nieuczciwych działań w celu jej zdobycia. Konkurencja nie śpi, dlatego, aby utrzymać swoją pozycję, na którą tak długo pracowaliśmy warto trzymać rękę na pulsie; należy podjąć odpowiednie kroki, sprawdzić, czy wszystko jest tak jak należy, a w tym celu zgłosić się do nas w sprawie przeprowadzenia kompleksowego wywiadu gospodarczego.

Jakie informacje może zawierać Raport gospodarczy:

 • ocena ryzyka współpracy ( ocena finansowa + ogólna ocena uwzględniająca inne  znalezione negatywne zdarzenia )
 • Koncesje i licencje – dotyczące firm w których są dane osoby zaangażowanej
 • Powiązania KRS a CEIDG (działalność gospodarcza w której właściciel jest np. Prezesem Zarządu i odwrotnie)
 • Przetargi i dotacje
 • Analiza otoczenia spółki oraz dotychczasowej działalności osoby – wskazanie historii i aktualnych powiązań osoby wraz ze wskazaniem negatywnych zdarzeń  !!!!
 • Zaawansowane grafy powiązań
 • Decyzje UOKiK podpięte do wglądu
 • Informacja o zadłużeniach
 • Podmiot znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego
 • Analiza powiązań kapitałowo-osobowych
 • Obszerna informacja o zadłużeniach
 • informacja o spółkach powiązanych pod tym samym adresem (ze wskazaniem negatywnych zdarzeń przy tych spółkach), oraz spółki niepowiązane pod tym samym adresem,
 • ustalenie beneficjenta rzeczywistego,
 • bieżące i historyczne odpisy z KRS i MSiG CEIDG
 • dotarcia do informacji o wybranych zadłużeniach z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • (WHOIS) – gdzie firma ma wykupioną domenę i adresy
 • Oznaczenie dla podmiotu jest / był przydzielony kurator sądowy
 • Brak majątku niewypłacalnego dłużnika
 • szczegółowe informacje o osobach decyzyjnych ( raporty osobowe )
 • informacje o upadłościach konsumenckich – członków zarządu i właścicieli firm
 • zakazy prowadzenia działalności i pełnienia funkcji reprezentacyjnych w spółkach
 • informacje o zabezpieczeniu majątku firmy
 • alert – większościowy udziałowiec w upadłości
 • potwierdzenie czy firma jest aktywnym podatnikiem Vat (polskiego i europejskiego)
 • informacje na temat otrzymanej pomocy od Państwa w tym np. ugody z ZUS i US
 • obszerne informacje na temat przetargów – wraz z możliwością analizy firm wygrywających, ogłaszających
 • informacje o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej – monitoring zakazów itp.
 • Informacja o dotacjach otrzymanych – w tym możliwość weryfikacji czy np. firma która otrzymała wsparcie nie udzieliła zamówienia podmiotowi powiązanemu
 • Informacje o udzielonych licencjach i koncesjach wraz z datą nadania terminem  i informacją kto daną koncesję wydał
 • weryfikacja czy prezes jest na liście potencjalnych „słupów” np. osób które są zaangażowane np. w co najmniej 50 firmach
 • Oznaczenie w raportach adresu wirtualnego biura
 • Określenie beneficjenta rzeczywistego
 • Określenie czy „przedsiębiorstwo znajduje się  w trudnej sytuacji „ Badanie na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.
 • PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
 • Historyczne adresy firm.
 • Dane teleadresowe – aktualne i historyczne.

Poczuj się bezpiecznie, działaj skutecznie – z biurem detektywistycznym KRAK.