Cennik

Cennik usług detektywistycznych

Wynagrodzenie naszego biura każdorazowo ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami danej sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest wg stawki  dziennej lub ryczałtowej (do uzgodnienia podczas rozmowy).

Działania operacyjne podejmujemy po podpisaniu umowy na świadczenie usług detektywistycznych oraz po otrzymaniu zaliczki w wysokości 50% ustalonej ceny.

                                                                           KATALOG USŁUG BIURA Detektywistycznego KRAK

SPRAWY ROZWODOWE

 • zebranie dowodów w sprawie rozwodowej z orzeczeniem  o  winie

SPRAWY GOSPODARCZE

 • audyt bezpieczeństwa,
 • obserwacje w celu ustalenia faktycznych i rzeczywistych informacji dotyczących zlecenia,
 • ustalenia majątku,
 • sprawdzenie kontrahentów,
 • ustalenia zadłużeń przedsiębiorców,
 • weryfikacja zarządu firm oraz ich wiarygodności pod kątem przeszłości przedsiębiorcy,
 • weryfikacja powiązań kapitałowo-osobowe wskazanych osób

INFORMATYKA ŚLEDCZA

 • instalacja GPS
 • instalacja systemu monitoringu
 • wykrywanie podsłuchów

INNE

 • Ustalenie właściciela pojazdu,
 • badania anty-podsłuchowe pojazdów oraz pomieszczeń,
 • ustalenia majątku dłużnika,
 • ustalenia właściciela wskazanej nieruchomości,
 • ustalanie nieruchomości dłużnika
 • ustalanie adresu zameldowania,
 • ustalanie zarejestrowanych pojazdów,
 • ustalanie zbytych nieruchomości w ostatnich 10 latach
 • Potwierdzenie miejsca pobytu / zatrudnienia