Cennik

Cennik usług detektywistycznych

Wynagrodzenie naszego biura każdorazowo ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami danej sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest wg stawki  dziennej lub ryczałtowej (do uzgodnienia podczas rozmowy).

Działania operacyjne podejmujemy po podpisaniu umowy na świadczenie usług detektywistycznych oraz po otrzymaniu zaliczki w wysokości 50% ustalonej ceny.

Zakres usług: 

SPRAWY ROZWODOWE

 • zebranie dowodów i ich dokumentowanie w postaci nagrań i zdjęć

SPRAWY GOSPODARCZE

 • obserwacje w celu ustalenia faktycznych i rzeczywistych informacji dotyczących zlecenia,
 • ustalenia majątku,
 • sprawdzenie kontrahentów,
 • ustalenia zadłużeń przedsiębiorców,
 • weryfikacja zarządu firm oraz ich wiarygodności pod kątem przeszłości przedsiębiorcy,
 • weryfikacja powiązań kapitałowo-osobowe członków zarządu
 • ustalanie ruchomości i nieruchomości wskazanego podmiotu
 • instalacja systemu monitoringu
 • wykrywanie podsłuchów audio- wizualnych i gps-u
 • badania anty-podsłuchowe pojazdów oraz pomieszczeń,
 • ustalenia majątku dłużnika,
 • ustalenia właściciela wskazanej nieruchomości,
 • ustalenie nieruchomości i ruchomości zbytych i aktualnych w okresie ostatnich 5 lat
 • Ustalenie właściciela pojazdu,
 • ustalanie adresu zameldowania,
 • ustalanie zarejestrowanych pojazdów,
 • Potwierdzenie miejsca pobytu
 • ustalenie statusu w ZUS (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, prowadzona działalność gospodarcza, renta, emerytura
 • ustalenie miejsca pracy