Cennik

Cennik usług detektywistycznych

Wynagrodzenie naszego biura każdorazowo ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami danej sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest wg stawki godzinowej, dziennej, ryczałtowej (do uzgodnienia podczas rozmowy).

Działania operacyjne podejmujemy po podpisaniu umowy na świadczenie usług detektywistycznych oraz po otrzymaniu zaliczki w wysokości 50% ustalonej ceny.

 

                                                                           KATALOG USŁUG BIURA Detektywistycznego KRAK

SPRAWY ROZWODOWE

 • Sprawdzenie wierności partnera - szczegóły ustalone w czasie spotkania

Mając na uwadze różnorodność oraz szeroki zakres usług świadczonych przez biuro koszt zlecenia ustalany jest w czasie spotkania z prywatnym detektywem. Każde zlecenie musi być bardzo szczegółowo przeanalizowane i głęboko przemyślane co do charakteru zlecenia, jego stopnia skomplikowania oraz ilości zaangażowanych sił i środków, zastosowanych technik obserwacji, ilości detektywów itd…

SPRAWY GOSPODARCZE

 • audyt bezpieczeństwa,
 • obserwacje w celu ustalenia faktycznych i rzeczywistych informacji dotyczących zlecenia,
 • ustalenia majątku,
 • sprawdzenie kontrahentów,
 • ustalenia zadłużeń przedsiębiorców,
 • weryfikacja zarządu firm oraz ich wiarygodności pod kątem przeszłości przedsiębiorcy,
 • weryfikacja powiązań kapitałowo-osobowe wskazanych osób

 

INFORMATYKA ŚLEDCZA

 • instalacja GPS
 • instalacja systemu monitoringu
 • wykrywanie podsłuchów
 • odzyskiwanie danych
 • oczyszczanie nagrań głosowych

INNE

 • Ustalenie właściciela pojazdu,
 • ustalenie właściciela numeru telefonu,
 • badania anty-podsłuchowe pojazdów oraz pomieszczeń,
 • ustalenia majątku dłużnika,
 • ustalenia właściciela wskazanej nieruchomości,
 • ustalanie nieruchomości dłużnika
 • ustalanie adresu zameldowania,
 • ustalanie zarejestrowanych pojazdów,
 • ustalanie zbytych nieruchomości w ostatnich 10 latach
 • wynajem lokalizatora
 • Potwierdzenie miejsca pobytu / zatrudnienia